Drobečková navigace

Úvod > Přestavby vozidel > Pojištění LPG/CNG

Pojištění LPG/CNG

 POJIŠTĚNÍ

  

Pojištění strojních částí motoru po montáži zařízení LPG

 

Zvláštní ujednání

 

 

Odchylně od ZPP P.300/05 čl. I. Bodu 7g) se ujednává, že předmětem pojištění jsou vozidla s přidělenou RZ ve vlastním nebo cizím majetku. Pojištění se vztahuje pouze na škody, vzniklé na strojních částech motoru-ventily, vodítka ventilů, zdvihátka, písty a pístní kroužky, hlava válců, těsnění hlavy a ventilů a katalyzátor, blok motoru, vzniklé v souvislosti s provozem vozidla na pohon LPG. Tato montáž je prováděna pouze na vozidlech (dále jen „vozidlo“) vedených v evidenci společnosti Fedor Auto s.r.o. ičo.269 40 337 . Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Konec pojištění je uplynutím doby pojistného krytí (doba, km) nebo doba základní tovární záruky vozidla podle skutečnosti, která nastane dříve. U skupiny pojištěných vozidel pod písmenem B) může být překročena základní doba tovární záruky.

 

A)Pojištění se vztahuje na jednotlivá nová i ojetá vozidla, kde montáž LPG proběhla do 2 roku stáří vozidla a zároveň max. průběhu 40 000 km. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Pojištění končí uplynutím 60 měsíců od prodeje vozidla, který je uveden v záruční knížce vozidla (HYUNDAI,RENAULT)

 

B)Pojištění se vztahuje na jednotlivá ojetá vozidla, od jejichž data prodeje uvedeného v záručním listu uplynulo méně než 4 roky a mají najeto max. 60 000 km. Pojištění je platné po dobu 24 měsíců ode dne instalace LPG uvedeného v záručním listu LPG nebo po ujetí celkového počtu 150 000 km, dle toho která skutečnost nastane dříve.

 

C)Pojištění se vztahuje na jednotlivá nová i ojetá vozidla, od jejichž data prodeje uvedeného v záručním listu uplynulo méně než 1 rok a mají najeto max. 20 000 km. Pojištění je platné po dobu 36 měsíců ode dne instalace LPG uvedeného v záručním listu LPG nebo po ujetí celkového počtu 150 000 km, dle toho která skutečnost nastane dříve. (MITSUBUISHI)

 

D)Pojištění se vztahuje na jednotlivá nová vozidla. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Pojištění končí uplynutím 36 měsíců od prodeje vozidla, který je uveden v záruční knížce vozidla nebo najetím 150 000 km, podle toho, co nastane dřív. (CHEVROLET, GM, RENAULT, DACIA)

 

E)Pojištění se vztahuje na jednotlivá i ojetá vozidla, kde montáž LPG proběhla do 4 roku stáří vozidla a zároveň max. proběhu 60 000 km. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Pojištění končí uplynutím 84 měsíců od prodeje vozidla, který je uveden v záruční knížce vozidla nebo do ujetí 150 000 km, dle toho která skutečnost nastane dříve (KIA)

 

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé nesprávnou obsluhou, nesprávnou manipulací, použitím nekvalitního pohonu LPG, nesprávnou montáží, havárii vozidla.

 

add 1A) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo“ činí 1 950 Kč

add 1B) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo“ činí 1 250Kč

add 1C) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo“ činí 1 650 Kč

add 1D) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo“ činí 1 750 Kč

add 1E) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo“ činí 2 450 Kč

 

 

Pojistný produkt, jeho registrace a proces likvidace

 

Místo pojištění: Evropa

Poř. číslo

Předmět pojištění

Spoluúčast

Pojištění se sjednává

Maximální roční limit pojistného plnění

Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost

 

1

 

Motorové vozidlo – soubor

1 000 Kč

jednu a každou pojistnou událost a novou cenu

nesjednává se

90 000 Kč

 

 

 

 

 • Pojištění se objednává v sadě na konkrétní vozidlo a sjednává se v okamžiku zápisu 
  do systému DAVOZ – tzn. bezprostředně po montáži a je vázáno na VIN vozidla. 

  

 • Pojistné za každé jednotlivé nahlášené „vozidlo“ je stanoveno jako jednorázové 
  na celou dobu pojištění a je splatné spolu s cenou materiálu na montáž LPG. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG, ve které je zároveň uvedena doba pojištění / limit najetých kilometrů. Přílohou záruční knížky jsou pojistné podmínky včetně informací o postupu řešení případné pojistné události.

 

 • Vznik škodné události je pojištěný povinen oznámit bez zbytečného odkladu v servisní síti, kde bude celá událost zdokumentována a zjistí se příčina (příčinná souvislost s pohonem na LPG). Autorizovaný servis pak nahlásí škodu do společnosti Fedor Auto s.r.o. písemně na e-mail fedorauto@fedorauto.cz přičemž zpráva musí obsahovat:

 

 1. Kopii velkého TP
 2. Registrační značku vozidla
 3. Místo, kde se vozidlo nachází
 4. Fotodokumentaci poškozených dílů

 

 • Fedor Auto s.r.o. poskytne součinnost a odbornou pomoc při posuzování závady a určení způsobu opravy. Oprava musí být prováděna v autorizovaném servisu.
 • Likvidaci pojistné události provede technik – likvidátor společnosti 
  KOOPERATIVA a.s. ve standardních lhůtách stanovených zákonem tj. příjezd technika / likvidátora od KOOPERTIVY do 2 pracovních dnů od nahlášení pojistné události. K platbě pak dochází do 15 pracovních dnů od ukončení šetření a to z účtů KOOPERATIVA na konkrétní servisní místo.
 • KOOPERATIVA plní do sjednaných limitů v komerčních cenách náhradních dílů 
  a v oficiálních garančních sazbách.

 

 • V případě škod mimo území ČR bude oprava provedena dle záručních podmínek.  Pojistitel akceptuje pro úhradu škody reklamační protokol autorizovaného servisu, kde bude uvedena příčina škody a fotodokumentaci poškozených dílů.

 

Fedor Dušan

Jednatel / Managing Director

 

 

fedor auto